Ajosäännöt 2020

Ennen ajoa

 • Täytä IBA-todistajalomake ja ota siihen lähdön todistajien (2kpl) nimet, yhteystiedot ja allekirjoitukset välittömästi ennen ajosuorituksen aloitustankkausta. Tai valokuva, jossa näkyy moottoripyörän mittarin kilometrilukema ja polttoainekuitti samassa kuvassa niin, että kuitin päivämäärä, kellonaika, tankkauspaikka ja polttoainemäärä erottuvat.
 • Todistajaksi ei kelpaa samaan ajoon osallistuva

Aloitustankkaus

 • Tankkaa tankki täyteen
 • Tankkauskuitin kellonaika on suorituksen virallinen aloitusaika.
 • Aloituskuitiksi ei kelpaa muu kuin tankkauskuitti.
 • Jos pvm tai kellonaika ei ole kuitissa oikein, korjaa virheellinen tieto ja pyydä mahdollisuuksien mukaan kuittiin henkilökunnan allekirjoitus tai yrityksen leima. Koskee kaikkia ajon kuitteja.

Tankkaus- ja muut kuitit ajon aikana

 • Ajotarkastuksessa reitin pituus lasketaan VAIN suorituksen aikana kerättyjen kuittien perusteella.
 • Peräkkäisten tankkauskuittien välinen etäisyys saa olla enintään 350 mailia (563 km).
 • Kaikki tankkauskuitit tulee ottaa talteen ja liittää niiden kopiot tarkastukseen lähetettäviin dokumentteihin. Jokaisella kuljettajalla tulee olla ajamansa pyörän polttoainekuitit.
 • Muita ostokuitteja ja pankkiautomaatin saldotietokuitteja (saldon saa peittää) voi käyttää lisänä todistamaan ajoreittiä.
 • Kaikista kuiteista pitää ilmetä paikkakunta, päivämäärä ja kellonaika.
  HUOM: Muista tämä varsinkin ulkomailla, usein saat käteesi vain luottokortin kuitin, joka ei ole riittävä tähän tarkoitukseen => tarvitset varsinaisen kuitin !
 • Mikäli et saa automaatista tankattaessa kuittia, ota polttoainemittarista mahdollisuuksien mukaan valokuva (jossa näkyy litramäärä) ja pyydä kuitti myöhemmin postina/sähköpostina ko huoltoasemalta, koska ajotarkastus etenee vasta, kun kaikki tarvittavat dokumentit (erityisesti polttoainekuitit) ovat käytettävissä
 • Loki- eli ajopäiväkirjaan tulee merkitä matkamittarin kilometrilukema kustakin kuittipisteestä ja merkintä kaikista yli 20 minuutin(pidemmistä) tauoista (ruokailu/lepo) sekä mahdollisesti poikkeavista tapahtumista ajon aikana.
 • Ajoreittiin saa kuulua sama tieosuus vain kahdesti (=edestakainen ajo).
 • Ajosuorituksen aikana voi käyttää lauttaa, kuitenkin on huomattava, että lauttamatkan aikana aika kuluu, mutta kilometrejä ajosuoritukseen ei kerry. Ajodokumenttien mukaan on liitettävä lauttalippu.
 • Yli 36h ajosuorituksissa (poikkeuksina GN72 ja SS5000K) kukin ajovuorokausi aloitetaan ja lopetetaan tankkauskuitilla. Ajovuorokausi aloitetaan samalta asemalta jolle edellinen on lopetettu.

Lopetustankkaus

 • Ajosuorituksen päättyessä tankkaa tankki täyteen.
 • Kuitin kellonaika on suorituksen virallinen lopetusaika.
 • Lopetuskuitiksi ei kelpaa muu kuin tankkauskuitti.

Ajon lopetuksen todistajat

 • Pyydä ajon lopetuksen todistajien (2kpl) nimet, yhteystiedot ja allekirjoitukset IBA-todistajalomakkeeseen välittömästi ajon päättymisen jälkeen. Tai valokuva, jossa näkyy moottoripyörän mittarin kilometrilukema ja polttoainekuitti samassa kuvassa niin, että kuitin päivämäärä, kellonaika, tankkauspaikka ja polttoainemäärä erottuvat.
 • Todistajaksi ei kelpaa samaan ajoon osallistunut

Ajon jälkeen / Lomakkeet ja maksu

 • Täytä ajajan rekisteröintilomake
  HUOM: Jos sinulla oli matkustaja mukana, täytä matkustajan rekisteröintilomake myös
 • Maksa tarkastusmaksu tilille FI31 4006 1020 1161 86
 • Numeroi ja kopioi kuitit aikajärjestyksessä A4:lle, niin monta kuin sivulle mahtuu, katso malli tästä (Huom! palautamme irtokuitit kopioitavaksi)
 • Täytä ajopäiväkirja (lokikirja) numeroiden tapahtumat kuittien mukaisesti, katso malli tästä
 • Pohjoismaiden ulkopuolella osittainkin ajetuissa ajoissa on mukaan liitettävä kuittipisteiden koordinaatit.
 • jos olet ottanut aloitus-ja lopetustankkauksesta valokuvan, tulosta ne ne hyvälaatuisina niin, että pyörän mittarilukema ja kuitin päivämäärä, kellonaika ja litramäärä erottuvat paperitulosteessa ja laita ko paperitulosteet muiden asiakirjojen mukaan ajotarkastukseen.
 • Lähetä ajon dokumentit postitse tai tallenna sähköiseen ajotarkastusjärjestelmään.
  • rekisteröintilomake,
  • todistajalomake,
  • ajopäiväkirja,
  • maksukuitti
  • kuittikopiot
  • sekä mahdollinen karttakopio ajoreitistä
 • osoitteeseen: IBA Finland ry,  PL73, 32201 LOIMAA

Ajotarkastus

 • Ajetun matkan pituus lasketaan kuittipisteiden mukaan ajotarkastusohjelman reittimitoitusta käyttäen tai tarvittaessa ajoreitiltä saatavilla olevilla muilla kartoilla
 • Ajosuorituksessa ajettu matka hyväksytään kuuluvaksi vain yhteen ajosuoritukseen eikä ajettua matkaa voi käyttää osana toista ajosuoritusta.
 • Ajonopeuden määrittelyssä käytetään kuittien kellonaikatietoja ja karttaohjelman osoittamaa matkaa
 • Polttoaineen kulutus määritellään polttoainekuittien perusteella (Aloituksessa sekä lopetuksessa on tankattava täyteen ja kaikki tankkauskuitit on esitettävä)
 • Ajotarkastuksen tukena, voidaan epäselvissä tapauksissa käyttää tallennettua navi/spot jälkeä todentamaan todellista ajettua reittiä. Navi/spot jälki ei kuitenkaan missään tapauksissa korvaa puuttuvaa kulmapistekuittia.
 • Epäselvissä ja hylkäystapauksissa ajokoordinaattorin pyynnöstä kuljettaja on velvollinen antamaan lisäselvityksiä

Ajosuoritusten vaativuustasot ja niiden pohjavaatimuksina olevat HYVÄKSYTYT ajosuoritukset

 Perusajot

 • SS1000 ja SS1000 vuosiajo: ei pohjavaatimusta
 • SS1000 Finland: ei pohjavaatimusta
 • SS1600K: ei pohjavaatimusta
 • SS1000Historic20Fin: ei pohjavaatimusta

Vaativat ajot / pohjavaatimukset

Ennen ajamista on oltava hyväksytysti suoritettuna ainakin

 • SS2000K: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)
 • BB1500: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)
 • BB2500K: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)
 • BB3000K: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)
 • SS2000: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)
 • SS2000 Finland: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K /SS1000Historic20Fin)
 • SS3000: SS2000 tai SS2000 Finland tai BB3000 Gold
 • SS3000 Baltic: SS2000, SS2000 Finland tai BB3000 Gold
 • SS3000 Baltic-Rus: SS2000, SS2000 Finland tai BB3000 Gold
 • SS5000K: SS2000, SS2000 Finland tai BB3000 Gold
 • BB1500 Finland: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)
 • BB1500 Gold: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K /SS1000Historic20Fin)
 • BB2500K Gold: perusajosuoritus (SS1000/ SS1000 vuosiajo/ SS1000 Finland/ SS1600K/ SS1000Historic20Fin)

Extremeajot / pohjavaatimukset

 • SS5000:  SS3000, SS3000 Baltic, SS3000 Baltic-Rus tai SS5000K
 • 10/10 ths:  SS5000
 • BB3000 Gold: BB1500 Gold tai BB2500K Gold
 • Gibraltar –  Nordkapp 72 (GN-72): SS2000, SS2000 Finland tai BB3000 Gold
 • 20/20 ths: 10/10 ths